X
تبلیغات
امروز: دوشنبه 30 مهر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی عوامل بزهکاری نوجوانان پسر شهرستان شاهین شهر دوره ی متوسطه تحصیلی

بررسی عوامل بزهکاری نوجوانان پسر شهرستان شاهین شهر دوره ی متوسطه تحصیلی دسته: علوم اجتماعی
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 77 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

بررسی عوامل بزهکاری نوجوانان پسر شهرستان شاهین شهر دوره ی متوسطه تحصیلی

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

مقدمه هیچکس از مادر، مجرم متولد نمی شود ، خداوند همه بندگان خود را پاک و بی آلایش می آفریند . انسان در دوران اولیه زندگی خود معصوم است و اگر به گناهی آلوده شود از محیط خانوادگی ، اجتماعی و پرورشی اوست . زیرا انسان ساخته و پرداخته بنیادهای خانوادگی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و روابط و مناسبات اجتماعی جامعه خویش است . به عبارت دیگر چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی ، اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد. ریشه درد بیشتر در جامعه است نه فرد باید به فکر بود و راهی پیدا کرد که از ارتکاب روز افزون جرائم جلوگیری شود. مجازات و شکنجه جلوی ارتکاب جرائم را نگرفته است دیده شده کسی که مرتکب خلافی شده و به زندان سپرده شده است . اگر بار دوم به زندان آمد و مدت زندانیش طولانی تر شده است چون جرمش سنگین تر بوده و برای بار سوم و چهارم با ارتکاب جرائم سنگین تر ، نیز مدت بیشتری را در زندان بوده اند . پس می توان گفت که زندان ممکن است برای برخی از مردم آموزشگاه مناسبی برای فراگیری جرائم سنگین تر باشد . چون در کنار مجرمین با سابقه تری زندگی می کند تبعیض و نامتعادل بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز عامل دیگری برای ارتکاب جرم و جنایت است . بهترین مثالش جامعه آمریکا و وجود اقلیتهای نژادی است که بیشترین مجرمین آن جامعه را تشکیل می دهد . توجه به ارزش های مادی و بی توجهی نسبت به امور معنوی و اخلاقی نیز یکی دیگر از عوامل ارتکاب جرم است. در جامعه ای که ارزش انسان به میزان ثروت و دارائی اوست نه به میزان آگاهی و فکرش . هر کس برای کسب موقعیت اجتماعی به هر طریقی که شده حتی از راه نامشروع درصدد کسب پول بیشتر می افتد. و حتی برای بدست آوردن پول بیشتر ممکن است مرتکب جرائمی مثل قتل شود تا موقعیت اقتصادی خود را تثبیت کند . بنابراین توجه بیشتر به ارزشهای معنوی انسان و سایر امور اخلاقی برای رهایی او از ارتکاب جرائم است . برخی ، ارتکاب جرم را نیز مانند سایر خصوصیات جسمانی که از طریق وراثت قابل انتقال است از نسلی به نسل دیگر قابل انتقال می دانند و می گویند فرزندان والدین مجرم از طریق وراثت مرتکب جرم خواهند شد چنانچه این نظریه نادرست را صحیح فرض کنیم . پس مجازات و کیفر فرزندان باید از بین برود چون آنها که خود نقشی در ارتکاب جرائم خویش ندارند و این حالت نابهنجار را از والدین خود کسب نموده اند . این نظریه نه تنها نادرست است بلکه همانطور که در مبحث اجتماعی شدن فرد با جامعه پذیری انسان بحث شده ، هر نوع واکنش اجتماعی ، رفتار وعملی را که از انسان سر می زند از شرایط اقتصادی و محیط اجتماعی و پرورشی خود ناشی می شود و به خصوصیات جسمانی و ارثی بستگی ندارد . حتی محیط اجتماعی می تواند به گسترش جرائم کمک کند ، دراین مورد نیز « دورکیم و لاکاسانی » به تأثیر تمدن و فرهنگ و شرایط محیط اجتماعی در ارتکاب جرائم اشاره کرده اند . آنها چنین می گویند : « محیط اجتماعی غذای پرورش بزهکار است ، میکروب (بزهکار) عنصری است که اهمیت پیدا نمی کند ، مگر روزی که غذای پرورش (محیط اجتماعی ) آن میکروب را مانند خمیری آماده کند ». موضوع تحقیق : موضوع پژوهش حاضر عبارت است از بررسی عوامل بزهکاری نوجوانان پسر شهرستان شاهین شهر از دیدگاه مدیران و مربیان تربیتی و متوسطه تحصیلی در این پژوهش سعی می شود عوامل بزهکاری نوجوانان پسر بررسی گردد . و اینکه ارضا نشدن بموقع و مشروع نیازهای نوجوانان برای آنها مسأله ساز خواهد بود و وظیفه و مشکل اساسی و مهم مربیان و معلمان یا همه مسولانی که با آموزش و پرورش نوجوانان سروکار دارند این که نیازهای عام و خاص را بدرستی دریابند . اهداف تحقیق : می دانیم که هر برنامه ای برای اصلاح و تغییر رفتار بزهکار در صورتی موفق می شود که شرایط اجتماعی ، اقتصادی و تربیتی همگام با آن اصلاح شود یا تغییر یابد . پس در این تحقیق اهداف زیر مدنظر بوده است . 1. بررسی عوامل گرایش به بزهکاری نوجوانان پسر 2. شناخت علل گرایش جرم جوانان در سطح شهرستان شاهین شهر 3. شناسایی سهم عوامل خانوادگی جوانان به بزهکاری 4. شناسایی سهم عوامل اقتصادی 5. شناسایی عواملی که از وقوع بزهکاری در جامعه پیشگیری می کند 6. شناخت زمینه های مؤثر در درمان و کاهش بزهکاری سوالات تحقیق : دراین تحقیق ابتدا سوالات اصلی مطرح می شود . به دنبال آن برای هر سؤال اصلی یک سؤال فرعی نیز مدنظر قرار می گیرد. سوالات اصلی : 1. آیا فقر اقتصادی در گرایش نوجوانان پسر به بزهکاری ارتباط دارد ؟ 2. آیا مهاجرت در گرایش نوجوانان پسر به بزهکاری ارتباط دارد ؟ 3. آیا محیط اجتماعی آلوده در گرایش نوجوانان پسر به بزهکاری ارتباط دارد ؟ 4. آیا موقعیت آشفته خانواده در گرایش نوجوانان پسر به بزهکاری ارتباط دارد ؟ 5. آیا فقر فرهنگی در گرایش نوجوانان پسر به بزهکاری ارتباط دارد ؟ سوال فرعی : 1. آیا بین دیدگاه مدیران با مربیان تربیتی رابطه معنادار وجود دارد . روش تحقیق : در این تحقیق از روش توصیفی پیمایشی استفاده می شود و تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می کند و به شرایط و روابط موجود و آثار قابل مشاهده توجه دارد به توصیف و ضبط و تجزیه و تحلیل شرایط و روابط موجود که صورت واقعی دارد می پردازد . به منظور کشف داده ها اطلاعاتی به کار می رود که از طریق آنها می توان متغیرها را مورد بحث و بررسی قرار داد . هدف تحقیق از انجام این پژوهش ، توصیف عینی ، واقعی، منظم ، خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است . نادری و سیف نراقی 1372 ویژگیهای این نوع تحقیق را چنین بیان می کنند . 1. محقق در جمع آوری اطلاعات واقعی ، منظم به خصوصیات یک پدیده ویژه می پردازد . 2. محقق به مقایسه و ارزیابی وقایع می پردازد . 3. محقق به شناسایی و بررسی مسائل ، شرایط و وقایع جاری مبادرت می ورزد ص69. اهمیت موضوع تحقیق : جوانی دوره خوب فکر کردن ، داشتن آرزوهای بلند ، دوره شکوفایی و تکامل شخصیت و اوج یك زندگی انسانی است كه كلیه توانائیها، اعم از جسمی و روحی در این دوره در او بارور می شود . جوان به اقتضای دوره ای كه در آن بسر می برد بر علیه همه چیز می آشوبد وهر چیز را به زیر سؤال می كشد . نوطلب و خیرخواه و پویا است وقتی نیازهای مشروع جوانان برآورده نشود این عدم تامین منجر به وقوع عكس العمل ها و ایجاد مشكلاتی برای خود و جامعه می شود پس باید ابتدا نیازها شناخته شود تا در جهت نیازها حركت كرده و برای آنها راه حل بیابیم . بنابراین مربیان و معلمان یا همه مسولانی كه با آموزش و پرورش نوجوانان سروكار دارند این است كه نیازهای عام و خاص هر نوجوان را به درستی دریابند . و معلمان می توانند پس از آشنایی دقیق با نیازهای سنی یا رشدی ایشان در تدریس خود از روش ها و شیوه هایی استفاده كنند كه در كمك به حل مسائل آنها مؤثر واقع شوند . و با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق سعی كنیم كلیه خصوصیات محیطی را كه گمان می رود عامل بزهكاری باشند مورد توجه قرار بدهیم و بكوشیم برای نوجوان یا نوجوان اقدامات معینی كه جنبه پیشگیری داشته باشند انجام بدهیم . محدودیت تحقیق : الف : محدودیت های در اتیار پژوهشگر - محدود بودن اجرای تحقیق كه فقط در شهرستان شاهین شهر این تحقیق انجام گرفت . - محدود بودن نمونه تحقیق ، منظور استفاده از دیدگاههای مدیران و مربیان تربیتی كه در این تحقیق دیدگاههای معملمان ، والدین و حتی دانش آموزان مورد بررسی قرار نگرفته است . ب – محدودیت های خارج از كنترل پژوهشگر - عدم همكاری مؤسسات دولتی ، عدم همكاری دانشگاهها با پژوهشگر در زمینه ادبیات تحقیق متغیرهای تحقیق در این تحقیق متغیر وابسته عبارت خواهد بود از بزهكاری نوجوانان پسر در شهرستان شاهین شهر از دیدگاه مدیران و مربیان تربیتی و متغیرهای مستقل عبارتند از : 1. فقر اقتصادی 2. مهاجرت 3. محیط اجتماعی آلوده 4. موقعیت آشفته خانواده 5. فقر فرهنگی تعریف و اصطلاحات تحقیق بزهكاری : فرجاد (1369) در این زمینه چنین می گوید : ‹‹ بزهكاری اقدام به عملی كه برخلاف موازین ، مقررات قوانین و معیارهای ارزشی فرهنگ هر جامعه باشد در آن جامعه بزهكاری تلقی می شود .›› ص52 بزه : منصور (1368) در كتاب خود در این مورد چنین می نویسد ‹‹ ارتكاب جرمهائی كه كمتر از سن معینی به وقوع پیوسته كه میزان این سن بدست قانون است و برحسب جوامع مختلف متفاوت است›› . ص22 بلوغ : ملك پور(1369) دراین مورد چنین نوشته است ‹‹ مرحله ای است از زندگی كه حد فاصل میان كودكی و بزرگسالی است معمولاً سن بلوغ به طور متوسط از 11 سالگی شروع و در 18 سالگی پایان می یابد معمولاً در دختران 9 سالگی و در پسران 13 سالگی است ›› . ص 64 بحران هویت : ملك پور (1369) در این باره چنین می گوید : ‹‹ یكی از تحولات روانی دوران بلوغ است كه نوجوان می خواهد خود را نشان دهد و این با فاصله گرفتن از پدر و مادر شروع می كند و با دور ریختن ارزشها و فاصله گرفته از پدر و مادر شروع می كند و با دور ریختن ارزشها و فاصله گرفتن از آنها موجب می شود نوجوان ، دچار خلاء روانی شود و این را نمی توان تحمل كند كه در این حالت برخورد صحیح والدین به نوجوانان كمك خواهد كرد تا این برهه پرتلاطم و آشوب بگذرد›› . ص43 جنایت : منصور (1368) در این باره می نویسد: ‹‹ تخلف بزرگ نسبت به قوانین مدنی ، عمل خلافی كه توسط قوانین ممنوع اعلام شده است و همواره با محكومیت اجتماعی است .›› ص 70 شخصیت : ساعتچی (1368) دراین باره چنین می نویسد : ‹‹ مجموع خصوصیات فرد از نظر ساختمان بدنی ، حالات ، رفتار علایق ، بازخوردها ، ظرفیتها ، توانائی ها و استعدادها كه او را از افراد دیگر متمایز می كنند كل حالات و خصوصیات خود را آنطور كه دیگران او را می بینند.›› ص 38 مزاج : براهنی و همكاران (1368) در كتاب خود چنین نوشته است : ‹‹ جنبه وجهی از شخصیت كه در حالات و تغییرات خلقی خاص یك فرد منعكس است سطح كمی واكنش و انرژی ›› ص 20 منش : ساعتچی (1368) در كتاب خود چنین می گوید : ‹‹ شخصیت فرد وقتی از نقطه نظر اخلاقی یا معنوی در نظر گرفته می شود معمولاً به صفات نسبتاً پایدار شخصیت منش گرفته می شود ›› .ص 15 مجرمین به عادت : دانش (1369) در این باره نوشته است : ‹‹ تحت تاثیر عوامل جرم زا به فعالیتهای ضداجتماعی عادت می كنند رفتار آنها ارثی نیست بلكه اكتسابی است.›› ص35 خانواده های آشفته : احمدی (1369) در این باره چنین نوشته است ‹‹ خانواده هایی است كه والدین آنها هر دو تندخو و مستبد هستند كه در اینجا نه پسران و نه دختران الگوی مناسبی برای رفتار خود ندارند نوجوان از طرف ، پدر و مادر مورد بی مهری قرار می گیرند و نمی توانند رفتار مناسب را فرا گیرند.›› ص 73 جامعه جرم خیز : فرجاد (1369) در این باره نوشته است ‹‹ منظور جامعه هایی پیشرفته و یا صنعتی امروز است كه خود را اسیر تكنولوژی كرده و روابط انسانی را فراموش كرده اند ››. ص45 فصــــل دوم ادبیات تحقیق مقدمه معمولاً بزهكاری و ارتكاب جرم جز در بعضی موارد خاص مثلاً در جرائم غیر عمدی نظیر بزهكاری اتفاقی ، مانند بزهكاری مربوط به تصادفات وسایل نقلیه و امثال آن درسایر موارد بدون سابقه و ناگهانی است . هر فردی معمولاً قبل از این كه مرتكب بزه شود دارای وضع و حالتی است كه در اصطلاح پزشكی در آن حالت قبل از ارتكاب جرم گفته می شود . و این وضع غیرعادی در طول مدت كم و بیش طولانی بوجود آمده و شدید شده و بالاخره با برخوردها و تركیب با علل و عوامل دیگر به مرحله حاد و ارتكاب جرم رسیده است . همچنین یافتن علل و زمینه هایی كه سبب عینی حالت وضعیتی شده كه منتهی به بزهكاری گردیده و مهمترین بحث محققین را تشكیل می دهد با توجه به نتایج تحقیقاتی كه به عمل آمده به بررسی تاریخچه بزهكاری می پردازیم . سقراط (399-470 م) فیلسوف یونانی ضمن انتقاد از نحوه مجازات مجرمین می گوید : ‹‹ ما نبایستی با تبهكاران با خشونت رفتار كنیم بلكه باید به آنها بیاموزیم كه به چه ترتیب از ارتكاب بزهكاری خودداری نمایند . زیرا جنایت شهره نادانی و جهل است و تعداد بی شماری از افرادی كه در نتیجه بدشانسی نتوانسته اند معرفتی كسب كنند مرتكب جرم می شوند.›› افلاطون (347-428 م) ‹‹ در شروع علل و قوانین جرائم ، عوامل اقتصادی اجتماعی مخصوصاً فقر و ثروت را منشاء بروز جرائم اعلام و معتقد است كه در عوامل مذكور عواطف انسانی را دگرگون ساخته و افراد را به ارتكاب بزه می كشاند.›› جالینوس(130-200 ق.م) ‹‹ فیلسوف و پزشك رومی سعی داشت به روش علمی آن زمان بیماریهای روانی را مورد بررسی قرار داده و خواهان درمان بزهكاری بیماریهای روانی بود . پس از مرگ جالینوس جن گیری و افكار خرافاتی رواج یافت و تحقیقات علمی دچار وقفه گردید با ظهور مسیحیت نظریات اخلاقی فلاسفه با افكار مذهبی آمیخته شد . روحانیون مسیحی ابتدا برای جلوگیری از خونریزی خواهان تقلیل مجازات بودند اما به تدریج كه روحانیون مسیحی قدرت بدست گرفتند برای حفظ قدرت خود از اجرای مجازات های شدید باكی نداشتند توماس موریس نویسنده انگلیسی فقر را عامل مهم شورشها و اغتشاشات و ارتكاب بزه دانست . و برای حفظ امنیت و تقلیل بزهكاری تعدیل ثروتها را پیشنهاد كرد . دلاپورتا(1618-548 م) ‹‹ پزشك ایتالیایی در كتاب خود تحت عنوان قیافه شناسی روابطی كه بین قسمتهای مختلف چهره و خصیصه های گوناگون افراد وجود دارد مورد مطالعه و قیافه دیوانگان و كسانی را كه رفتار خشونت آمیز داشتند با حیوانات

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی عوامل بزهکاری نوجوانان پسر شهرستان شاهین شهر دوره ی متوسطه تحصیلی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر